Vyhľadávanie

Kontakt

Poloha a povrch

Poloha:  J,V pologuľa; 20°-30°j.š.  obratník kozorožca, 120°-150° v.d. ň

 

 

Poloha:  Tvorí litosféricka doska oddelena od prakontinentu GONDVANA.