Vyhľadávanie

Kontakt

Vznik vesmiru

Vznik vesmíru začal podľa astronómov Veľkým treskom, tiež niekdy nazývaným aj Big Bang. Vo Veľkom tresku vzniklo všetko - priestor, energia, hmota a od tej chvíle začal plynúť i čas. Dovtedy neexistovalo nič, všetko sa podľa astronómov začalo Veľkým treskom.

Teória o vzniku vesmíru pochádza z úst Edwina Hubbla. Tento vedec zistil, že galaxie sa čím ďalej, tým viac vzďaľujú od Zeme, teda aj Zem sa čím ďalej tým viac vzďaľuje od nich. Túto zákonitosť nazývame aj Hubbleov zákon, z ktorého vyplýva, že vesmír sa rozpína. Už z uvedenej vlastnosti, že vesmír sa rozpína, bolo evidentné, že vesmír musel niekedy s týmto rozpínaním aj začať. Tak vznikla teória o Veľkom tresku, ktorým vznikol celý vesmír. Túto teóriu potvrdili aj snímky družice COBE, ktorá zaznamenala reliktové mikrovlnné žiarenie po tomto Veľkom tresku.