Vyhľadávanie

Kontakt

Zemetrasenie

-je proces, ktorý sa prejavuje na zemskom povrchu otrasmi zemskej kôry

-vyskytujú sa na rôznych miestach a z rôznych príčin

 

 

Zemetrasenia delíme na:

 

 • sopečné zemetrasenia,

 • závalové zemetrasenia,

 • zemetrasenia spôsobené ľudskou činnosťou,

 • tektonické zemetrasenia.

   
   
   
   
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Zemetrasenia bývajú často spojené so sopečnou činnosťou. Sopečné zemetrasenia sa vyskytujú v miestach, kde sa nachádzajú činné sopky. Takéto zemetrasenia spôsobujehromadenie a pohyb magmy a napätie plynov, ktoré sa nachádzajú pod sopkami.

  K mnohým zemetraseniam dochádza pod morom. Takéto podmorské zemetrasenia sa na povrchu Zeme neprejavujú otrasmi. Zemetrasenia, ku ktorým dochádza blízko zemského povrchu, majú často katastrofálne následky. Prístroje, ktoré zachytávajú aj veľmi slabé otrasy na nazývajú seizmografy.             Zdroj:https://sk.wikipedia.org/wiki/Seizmograf

  Seizmograf - moderný prístroj na zaznamenávanie otrasov Zeme