Vyhľadávanie

Kontakt

Naše miesto vo vesmíre

Vesmír je zložený z nespočetného množstva vesmírnych objektov.

 

Vesmír je zložený z množstva galaxií, hviezd, planét, komét.

 

Jedným z vesmírnych objektov je i naša planéta Zem.

 

 

Galaxia – Mliečna cesta

 

Jednou z mnohých vesmírnych galaxií je i naša galaxia – Mliečna cesta. Nachádza sa v nej mnoho hviezd. Hviezdy sú obrovské žeravé plynové gule, ktoré vyžarujú teplo a svetlo. Jednou z hviezd je i naše Slnko.

 

naša galaxia – Mliečna cesta

 

 

Slnko

 

Slnko je obrovská žeravá guľa, zložená z plynov. Vzniklo z medzihviezdneho prachu a plynu. Slnko vyžaruje svetlo a teplo – až niekoľko miliónov stupňov Celzia. Slnko spolu s planétami a ich mesiacmi, kométami, planétkami a ďalšími telesami tvoria Slnečnú sústavu.

 

Slnko


 

Planéty

 

Planéty sú menšie ako hviezdy. Nevyžarujú vlastné svetlo, ale na oblohe ich vidíme, pretože odrážajú svetlo zo Slnka. Planéty sa líšia mesiacmi, veľkosťou, vzdialenosťou od Slnka, zložením povrchu, teplotou.

Okolo Slnka obiehajú planéty:

 

Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún.

 

Slnečná sústava

 

 

Merkúr:

 

 • je najbližšie k Slnku,

 • má pevný povrch,

 • nemá žiadnu atmosféru,

 • na strane, kde svieti Slnko je veľmi horúco,

 • na odvrátenej strane od Slnka mrzne.

 

Merkúr


 

Venuša:

 

 • má pevný povrch,

 • jej povrch a veľkosť sú podobné planéte Zem,

 • povrch nevidíme, pretože ho zakrýva vrstva hustých oblakov,

 • oxid uhličitý spôsobuje skleníkový efekt – na planéte je veľmi horúco.

 

Venuša

 

 

Zem:

 

 • je jediná planéta, na ktorej sa rozvinul život,

 • je najväčšou planétou s pevným povrchom,

 • väčšiu časť povrchu tvorí voda v oceánoch.

 

Zem


 

Mars

 

 • má pevný povrch podobný planéte Zem,

 • je menší ako Zem,

 • je to červená planéta,

 • má riedku atmosféru,

 • voda sa tu vyskytuje pravdepodobne vo forme ľadu pod povrchom,

 • nachádzajú sa tu najvyššie vrchy - až 25 km.

 

Mars

 

 

Jupiter:

 

 • je najväčšou planétou Slnečnej sústavy,

 • je to plynná planéta,

 • má veľmi hrubú atmosféru,

 • má niekoľko desiatok mesiacov,

 • je typický mohutnými vzdušnými vírmi,

 • je známy svojou červenou škvrnou – obrovský vzdušný vír, ktorý tu existuje už niekoľko storočí.

 

Jupiter a jeho mesiac Ganymedes

 

 

Saturn:

 

 • je druhou najväčšou planétou Slnečnej sústavy,

 • je plynnou planétou,

 • je tvorený najmä vodíkom,

 • je známy sústavou krásnych prstencov,

 • má niekoľko desiatok mesiacov.

 

Saturn


 

Urán:

 

 • je plynnou planétou,

 • jeho atmosféra je zložená najmä z vodíka,

 • je oveľa väčší ako Zem,

 • obiehajú okolo neho mesiace a menšie prstence.

 

Urán

 

 

Neptún:

 

 • má modrozelenú farbu,

 • je plynnou planétou,

 • jeho atmosféru tvorí najmä vodík,

 • obiehajú okolo neho mesiace.

 

Neptún

 

 

Kométy

 

Kométy sú vesmírne telesá, ktoré obiehajú okolo Slnka. Sú menšieho a nepravidelného tvaru. Sú zložené najmä z ľadu a pevného materiálu. Keď sa kométa priblíži k Slnku, ľad sa roztápa a pevný materiál sa uvoľňuje, čo vytvára chvost dlhý milióny kilometrov.

Najznámejšou kométou je Halleyho kométa. Vracia sa k Slnku každých 75 rokov.

 

Kométa