Vyhľadávanie

Kontakt

Pomenovanie

Z latinčiny -         Australis        (Južný)

                           Terra             (Zem)

                          incognitum     (neznáma)

                         Terra Australis Incognitum  

                         Neznáma južná zem