Vyhľadávanie

Kontakt

Povrch zeme

 

Zemský povrch je súhrn plôch, ktoré ohraničujú teleso Zeme. Zemský povrch má asi 510 065 600 km2. Tvorí vrchnú vrstvu litosféry, ktorá je v kontakte, alebo prieniku s ostatnými sférami (atmosférou, biosférou alebo hydrosférou). Používa sa všeobecne pre popis javov, ktoré sa odohrávajú priamo na povrchu litosféry.